مکانیک خودرو
 
تشریح سیستم های مختلف خودرو

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ 1385/04/23 توسط سید حسین حسینی
 

 

 گیربکس بوررگ وارنر  

 

 

 

            

 

شماتیک و مسیر قدرت در گیربکس بورگ وارنر

 

 

در گیربکس اتوماتیک پیکان کلاچ های زیر وجود دارد:

·        کلاچ روتوری جلو و عقب

·        سه عدد کلاچ ثابت کننده

·             کلاچ یکطرفه که  روی رینگی مجموعه سوم  قرار دارد

   

         ZS1=36         ZS2=26         ZS3=30

        ZC1=96         ZC2=100       ZC3=90

        ZR1=60         ZR2=74         ZR3=60

 وضعیت کلاچها در دنده های مختلف   

 

نسبت انتقال دور و نسبت انتقال گشتاور در دنده یک:

نسبت انتقال دور= 30/90=0.333                        0.333:1               

نسبت انتقال گشتاور =90/30=3                           3:1

نسبت انتقال دور و نسبت انتقال گشتاور در دنده دو:

NC1=0    ثابت       

تعداد دور ورودی=1=n(R2)

=Xدور خروجی =n(R1)=n(C2)

n(s1)=n(s2)

 

(ZR1+ZS1)NC1=ZS1.NS1+ZR1.NR1

36N(S1)+60X=0

 

(ZR2+ZS2)NC2=ZS2.NS2+ZR2.NR2

100X=26 N(S1)+74

n(s1)=n(s2)=-0.86

=X= 0.516         1:0.516 نسبت انتقال دور

 

نسبت انتقال گشتاور=1/0.516        1.93:1

نسبت انتقال دور و نسبت انتقال گشتاور در دنده سه:

 

نسبت انتقال دور=74/100        1:0.74

نسبت انتقال گشتاور =1.35:1

نسبت انتقال دور و نسبت انتقال گشتاور در دنده چهار:

 

=نسبت انتقال دور 1:1

نسبت انتقال گشتاور=1:1

نسبت انتقال دور و نسبت انتقال گشتاور در دنده عقب:

 

NS3=NR2

NC3=NC2=X =دور خروجی

NS2=1= دور ورودی

 

 

 

 گیربکس اتوماتیک بورگ وارنر  

 

نمای برش داده شده ی گیربکس اتوماتیک بورگ وارنر  

 

گیربکس اتوماتیک بورگ وارنر 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک