مکانیک خودرو
 
تشریح سیستم های مختلف خودرو

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ 1385/04/24 توسط سید حسین حسینی

   

  

شماتیک و مسیر قدرت گیربکس اتوماتیک دوو 

این گیربکس به طور عرضی در اتومبیل قرار گرفته ،دارای سه مجموعه میباشد

که مجموعه ی سوم ان به دیفرانسیل متصل شده و کاهش دور به میزان 3:1  

 و همچنین افزایش گشتاور به میزان 3 برابر را انجام میدهد ولی دخالتی در

حالت دنده ها ندارد بنابراین میتوان گیربکس را با دو مجموعه اول بررسی

 کرد و ما هم نسبت دوری که مجموعه های اول و دوم به وجود می اورند

 را بررسی میکنیم.      

      

        S1=42         R1=70        C1=112

 

S2=30           R2=62        C2=92    

 

 

                                          

             

  

 NC2=0    ثابت

تعداد دور ورودی=1=n(R1)

=Xدور خروجی =n(R2)=n(C1)

n(s1)=n(s2)

 

(ZR1+ZS1)NC1=ZS1.NS1+ZR1.NR1

(112)X=42.NS1+70

 

 (ZR2+ZS2)NC2=ZS2.NS2+ZR2.NR2

 

 

(92).0=30NS1 +62.X

نسبت  30NS1 +62.X=0     

گشتاور    گشتاور=2.84            نسبت دور x=0.352                        n(s1)=n(s2)=-0.727  

 

محاسبه نسبت دور در  دنده دو در گیربکس دوو 

X=70/112=0.625           نسبت دورX=0.625         نسبت گشتاور=1.6

 

محاسبه نسبت دور در  دنده سه در گیربکس دوو: 

نسبت دور=نسبت گشتاور =یک به یک

محاسبه نسبت دور در  دنده عقب در گیربکس :

نسبت دور=3062=0.483         نسبت گشتاور=2.07

 

  
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک