مکانیک خودرو
 
تشریح سیستم های مختلف خودرو

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ 1386/07/07 توسط سید حسین حسینی

 

 این گیربکس ها در اتوبوس های خط واحد هستند سه سرعته و دو مجموعه ی خورشید ی دارند

 

نسبت دنده ها

دنده ی یک : در این دنده تنها مجموعه خورشیدی دوم عمل می کند و در ان خورشیدی محرک و رینگی متحرک است و قفسه نیز ثابت شده و پینیون ها تنها نقش واسطه را دارند و تنها دور را منتقل می کنند بنابر این نسبت دنده یک برابر است با نسبت دنده های متحرک به دنده های محرک یعنی تعداد دنده های رینگی به خورشیدی        40/89=2.225  گشتاور خیلی زیادیه

دنده ی دو : در این حالت تنها مجموعه ی اول فعال است خورشیدی ثابت، رینگی محرک، قفسه متحرک است نسبت دنده برابر است با : 89/120=1.34

دنده سه : این حالت هردو روتوری کلاچ فعال هستند و در نتیجه مجموعه ها با هم قفل می شوند و نسبت دنده یک یه یک است.

دنده عقب : تنها با استفاده از فرمول به دست می اید.

فرضیات:

دور رینگی مجموعه ی اول=1

دور قفسه مجموعه ی اول=x= دور رینگی دوم

دور خورشیدی مجموعه ی اول=y=دور خورشیدی دومپ

دور ققسه دوم=0 ثابت شده است.

  R(ring gear) رینگی

S(sun gear)   خورشیدی

 C (carrier planetary)قفسه

1 و2 هم مجموعه ی اول و دوم هست.

     N  هم تعداد دور است.

    Z تعداد دنده ها

و اما فرمول

NS.ZS+NR.ZR=NC.(ZS+ZS)

حال این فرمول را برای هردو مجموعه مینویسیم و دومعادله و دو مجهول و در نهایت دور خروجی را به دست می اوریم .

89 +31X  =120Y

89Y+40X=0

در نهایت نسبت دنده ی نهایی 4.723 است و خلاف جهت دور رینگی محرک.

صفحه ساعت که سوپاپهای هیدرولیک در ان جا دارند

 

 کم کم داشت یادم می رفت جا داره که اینجا از دوست عزیزم طهمورث تشکر کنم که زحمت کشیدند این تصاویر را تهیه کردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک