مکانیک خودرو
 
تشریح سیستم های مختلف خودرو

محل درج آگهی و تبلیغات
 
نوشته شده در تاریخ 1390/04/01 توسط سید حسین حسینی

هر مساله ای که پیرامونمان مطرح است


چه فردی ، چه اجتماعی 

چه به صورت علم  و چه به صورت ادب 


چه به صورت مساله اجتماعی و چه به صورت مساله اخلاقی 

چه به صورت هنر و چه به صورت فلسفه و چه زیبا شناسی


چه به شکل دین و چه به شکل بی دینی 

همه و همهاگر ببینیم که در مسیر "خود اگاهی انسانی" یعنی توجه به "خویشتن خویش" 

و در مسیر "خود اگاهی اجتماعی" (احساس مسئولیت در زمان و در جامعه ،و توجه "من" به مجموعه ای که وابسته به ان هستم، نباشد، 


نامش و عنوانش هر چه باشد ولو هر قدر هم حق و مقدس ، "استحمار"است!
از کتاب خود اگاهی و استحمار (دکتر علی شریعتی) 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک